För oss är din och vår personals trygghet viktig där vi noga följer myndigheternas direktiv kring covid-19. Med anledning av tidigare direktiv samt den nya pandemilagen har Amiralen vidtagit en rad åtgärder:   Handdesinfektion Handspritsstationer finns utplacerade vid varje entré samt på ett flertal platser i gallerian samt i…(Read More)

P.g.a. pågående pandemi har vissa av våra butiker tillfälligt avvikande öppettider. En detaljerad lista med samtliga butikers öppettider presenteras nedan och de uppdateras kontinuerligt vid förändringar:  Matbutiker Apotek Butiker Restauranger Anledningen till vissa tillfälligt reducerade öppettider är den rådande pandemins utmaningar kring bl.a. bemanning…(Read More)