För oss är din och vår personals trygghet viktig där vi noga följer myndigheternas direktiv kring covid-19. Med anledning av tidigare direktiv samt den nya pandemilagen har Amiralen vidtagit en rad åtgärder:   Handdesinfektion Handspritsstationer finns utplacerade vid varje entré samt på ett flertal platser i gallerian samt i…(Read More)

P.g.a. pågående pandemi har vissa av våra butiker tillfälligt avvikande öppettider under januari 2021. En detaljerad lista med samtliga butikers öppettider presenteras nedan och de uppdateras kontinuerligt vid förändringar:  Matbutiker Apotek Butiker Restauranger Anledningen till vissa tillfälligt reducerade öppettider är den rådande pandemins utmaningar kring…(Read More)